handslag

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetssystem innehåller projektanpassade kvalitetsplaner och checklistor.

Genom lyhördhet för våra kunders önskemål skall vi skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt.

Vår ambition är att skapa förtroende och uppfylla kundens krav och förväntningar och vi strävar efter att vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör.

Helob Bygg AB skall skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa entreprenadens kvalitet. Vi skall minst uppfylla beställarens krav samt göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.

Vi bibehåller vår höga kvalitet genom att:

 1. Prioritera Kundfokus: Vårt huvudfokus är att möta kundernas behov och sträva ständigt efter riktade förbättringar för att både skapa nöjda kunder och tillfredsställda medarbetare.

 2. Uppfylla Avtal: Vi håller våra löften genom att uppfylla alla överenskomna avtal.

 3. Säkerställa Kompetens: Vi ser till att vår personal har rätt kompetens och omfattande kunskap om de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

 4. Kontinuerlig Kompetensutveckling: Vi främjar personalens höga kompetens genom regelbunden kompetensutveckling.

 5. Serviceinriktade Medarbetare: Våra medarbetare är inriktade på service och lösningar för att möta kundernas behov.

 6. Kvalitetskontroll: Vi kontrollerar våra arbeten med kalibrerade och kontrollerade instrument och verktyg för att säkerställa hög kvalitet.

 7. Krav på Leverantörer: Vi ställer höga kvalitetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners.

 8. ID06-Identifikation: Alla medarbetare bär ID06 för säker identifikation.

 9. Snabb Garantiåtgärd: Vi åtgärdar snabbt eventuella garantianspråk för att säkerställa kundtillfredsställelse.

 10. Kvalitetsutveckling: Vi utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

 11. Följa Gällande Krav: Vi överensstämmer med gällande krav, inklusive lagar och förordningar.

Den lilla byggfirmans engagemang med den stora byggfirmans resurser

Besöksadress

Stora Vägen 47
786 95 Dala-floda

Kontakt

info@helobbygg.se
0241-222 32

© 2023 byggt för Helob Bygg AB

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att förenkla webbplatsen för dig som besökare.

Tillåt alla
Avvisa alla