Arbetsmiljöpolicy är integrerat i vårt dagliga arbete. Riskanalys, arbetsplatsregler samt beslutade skyddsåtgärder framgår av projektets arbetsmiljöplan.

För oss är det viktigt att uppmuntra medarbetarnas engagemang och samverkan. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. 

För oss är det viktigt att alla medarbetare trivs och känner delaktighet i de projekten vi arbetar i. Våra medarbetare får möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön så att alla får en trivsam och säker arbetsdag.
Varje medarbetare ges förutsättningar att:
  • utveckla sin kompetens
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • känna ansvar för sin uppgift och de befogenheter som krävs
  • känna till verksamhetens mål och vision
  • känna till verksamhetens arbetsmiljörisker

 

Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier, detta tolereras inte hos oss. 

 

Den lilla byggfirmans engagemang med den stora byggfirmans resurser

Besöksadress

Stora Vägen 47
786 95 Dala-floda

Kontakt

info@helobbygg.se
0241-222 32

© 2023 byggt för Helob Bygg AB

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att förenkla webbplatsen för dig som besökare.

Tillåt alla
Avvisa alla